W  ramach szeroko rozumianej spedycji drogowej oferujemy transporty :

 • Każdym rodzajem pojazdów.
 • FTL i LTL.
 • Transport intermodalny.
 • Kabotaże.
 • Obsługę celną.
 • Ubezpieczenie CARGO.

Obszar geograficzny naszych działań :

 • Europa.
 • Wielka Brytania i Irlandia Północna.
 • Irlandia.
 • Turcja.
 • Maroko.