Optymalizacja transportu magazynowego

 • Zadanie
  • Klient obsługuje magazyn, brak planowania załadunków, wielokortnie odwiedzanie tego samego miejsca podczas tego samego załadunku.
 • Cel
  • Zmniejszenie przebiegów wózków obsługujących załadunek
 • Narzędzie
  • SYMBIO OPTIMIZATION SYSTEM
 • Wynik:
  • reorganizacja miejsc składowania,
  • brak wielokrotnych odwiedzin tego samego miejsca,
  • obniżenie przebiegów wózków.