Audyt Logistyczny

Zadanie:

  • Wykonać audyt logistyki wewnętrznej.

Przeprowadzone działania:

  • Analiza  procesów rozładunku, operacji wewnętrznych, załadunku.
  • Value Stream Mapping.
  • Identyfikacja „wąskich gardeł”.
  • Zastosowanie metody  ABC w kontroli kosztów logistyki.
  • Rekomendacje działań na podstawie ROI.